Обука за употребу Festo дидактичке опреме
за основе пнеуматике и електропнеуматике

Festo

Обука за употребу Festo дидактичке опреме за основе пнеуматике и  електропнеуматике, одржана је 4 – 5. априла 2018. године, за наставнике стручних предмета који предају образовном профилу техничар мехатронике. Обуку је реализовао предавач са Техничког факултета Нови Сад, др Јован Шулц, а присуствовали су: Раонић Борисав, Милутиновић Обрад, Николић Саша, Милијановић Мирко, Петровић Небојша, Марјановић Драгољуб, Илић Мирјана, Обрадовић Раденко, Богићевић Гордана, Котур Мирче, Панић Милош, Васиљевић Милован, Васиљевић Катарина и Ковинић Добривоје.

Обрађене су теме:

Припремила и објавила Милијана Петровић.