Методе наставе и учења

број 411, К2, П1
17. март 2018. године

metodenastave

Циљ семинара био је јачање стручних компетенција наставника у поучавању и повећање квалитета наставе кроз рад са различитим методама наставе и наставним системима, као и мотивација ученика за учење уз упознавање техника учења.

Реализатори семинара, др Марина Петровић и Вања Јеремић, помогле су нам да систематизујемо знања о наставним методама, облицима и средствима за рад са ученицима, да се упознамо са карактеристикама традиционалних и савремених наставних система, са различитим методама наставе и начинима њихове примене, како да се мотивишу наставник и ученик у процесу учења, на који начин да се примени модел активне наставе, различите технике учења и др.

Обрађене су теме: 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА 

Припремила и објавила Милијана Петровић.