Седница Наставничког већа

одржаће се у петак, 29.8.2014. године, у 12 часова.