Школа је почела са радом и настава се нормално одвија.